eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.647

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 604
Nummer: 647


< Forrige . Indhold . Næste >

647.

15 Marts 1573.

Der maa købes et Hus op til Bispegaardens Have til dennes Udvidelse.

Thill Peder Oxe, hoffmester.

Frederich etc. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att effther som j lader giffue tilkende, att os elskelige doctor Pouil Matzen, superintendent vdj Sielandtz stigtt, haffuer weritt hos ether och giffuer tilkende, huorledis ther staar itt støcke hus op til haffuen hos hans residentz gaard, som er til kiøbs for ijc daller, och efftherthj same hus kunde were hanum och hans efftherkommere superintendenter vdj [Sielands stigtt] til forskreffne residens fast nyttige, er hand vnderdanigst begierindis, att wij same hus wilde lade kiøbe oc same residentz naadigst ther mett forbedre. Huilkitt wij naadigst tilladt och beuilgitt haffue. Bedendis ether ther fore och begiere, attj thett paa wore wegne wille lade kiøbe, betale, att hand och hans efftherkommere thett altid her effther til forskreffne residens mue beholde och thett siden lader os wide, saa wille wij thett mett wor obne breff ydermere bekreffte. Ther med skeer os synderligen til wilge. Ex Skanderborg thend xv martij aar mdlxxiij.

Tegn. o. a. L. XII. 128.

IV s.604

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 16 19:57:12 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top