eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.642

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 601
Nummer: 642


< Forrige . Indhold . Næste >

642.

19 Avg. 1571.

Om et Vidnesbyrd for Kristoffer Fogler.

Till borgmestere och raadmennd wdi Kiøbennehaffnn.

Wor gunst tilforn. Wiider, att os elskelige Christoffer Fogler for os haffuer laditt beretthe, huorledis hannd ther paa raadhusett wdj wor kiøbstedt Kiøpnehaffn haffuer førdt nognne windnisbyrdt tilstede, som haffue wundett oc certifecerit wdj enn sag hannom anligendis oc ther fore wnnderdanigste haffuer weritt begierindis wor forskrefftt tiill etther, attj wille giffue hannom beskreffuitt hues forskreffne windnisbyrdt wdi saa maade wundett haffuer, efftherthij thett wdj seg selffue er billigtt oc rett, oc thett ingenn bliffuer weygeritt att fannge beskreffuitt hues wdi saa maade tiill tinge oc paa raadhusitt bliuer forhanndlidt, tha bede wij etther oc wille, att nar forskreffne Christoffer Fogler etther med thette wortt breff besøgger, i tha wdenn wiidre forthog wnnder etthers stadtz segell lader giffue hannom beskreffuitt hues forskreffne windnisbyrdt wdj hanns sag certificerit haffue. Ther med skeer wor wilge, thij lader thett jnngennlunde. Actum Frederichsborg thend 19 augustj aar etc. 1571.

Tegn. o. a. L. XI. 368.

IV s.601

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 16 19:24:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top