eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.641

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 601
Nummer: 641


< Forrige . Indhold . Næste >

641.

26 Juni 1571.

Om en Arv efter Klavs Forthems Datter.

Till Jacob Seffuerenssenn, byefogettt wdi Kiøbnnehaffn.

Frederich etc. Wor gunst tilforn. Wiid, att thenne breffuisere Eduartt Leochnar haffuer laditt beretthe for os, hurledis hannom paa hanns høstrues wegnne ere tilfaldenne enn arffue ther wdj byenn effther hindis søster, Claus Forthems datter, oc icke thu wilt lade hannom same arffue følge, wdenn hannd wille setthe teg ther fore loffuenn oc wissenn, att om nognne anndenn komer oc førderer om same arffue, hannd tha skall stannde ther fore tiill retthe. Tha efftherthij same arffue nu haffuer stannditt paa tridie aar eller lennger, oc thett er witterligt, att hanns høstrue er forskreffne Claus Forthems barnns modersøster, bede wij teg oc wille, att thu forskreffne arffue lader følge forskreffne Eduartt Leochnar oc ingenn wiider forhindring giører ther paa. Ther mett skeer wor wilghe etc. Actum Frederichsburg thennd 26 dag junij aar etc. mdlxxj.

Tegn. o. a. L. XI. 318.

IV s.601

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 16 18:55:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top