eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.640

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 600-601
Nummer: 640


< Forrige . Indhold . Næste >

640.

26 Juni 1571.

En fremmed Kræmmer fra Aarhus skal ikke i Kjøbenhavn yde den paabudne Hjælp til Kongen.

Till Jacob Søffrenssenn, byefogett wdj Kiøpnehaffn.

Frederich etc. Wor gunst tilforn. Wiider, att eptersom nognne tiid siidenn forledne nognne fremide kremere ther wdj wor kiøbstedt Kiøpnnehaffnn handtierinde bleff taxerit for enn hielp tiill os att wdgiffue, er thenne breffuisere Johann Worm, borger wdj wor kiøbstedt Aarhus, ocsaa bleffuitt wpskreffuitt eblantt the fremede oc hanns gotzs ther offuer aresterit, huor wdindenn hannd seg hartt besuer. Tha epterthi hannd er boesidenndis wdj forskreffne wor kiøbstedt Aarhus, oc ther skatter oc skylder ligge wiid anndre borgere ther samestedtzs, haffue wij naadigste løs giffuitt forskreffne arest oc beuilgett, hannd for thend hielp, hand er bleffuenn taxerit fore, maa forskaanis oc hanns godtzs egienn att maa bekome. Thij bede wij

IV s.600

teg oc wille, att thu strax wpslutter hanns kram boed oc lader hannom wbehindritt følge altt hanns gotzs oc ther paa jnngenn forfanng giører etc. Actum Frederichsborg 26 junij anno 1571.

Tegn. o. a. L. XI. 316-17.

IV s.601

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 15 21:10:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top