eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.634

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 597-598
Nummer: 634


< Forrige . Indhold . Næste >

634.

6 Dec. 1570.

Alt Vikariegodset er henlagt til Gejstlighedens Underholdning.

Til borgmestere och raadmend wdi Kiøbenehaffn.

Frederich etc. Wor gunst tilforn. Wiider, att epter som os berettis, att hogbornne første wor kiere herre fader, sallig oc hoglofflige ehukomelse, skall haffue beuilgitt, att alltt thett vicarie oc altar gotzs, som falder inden Kiøpnnehaffnns porthe, skulle leggis tiill sogne presternis oc capelaners vnderholdinghe ther samestedtzs, som thett breff Hans Maiestet ther paa wdgiffuit haffuer widre formelder, tha forfare wij, att nognne vnderstaar thennom mett slig wicarie gotzs att wille befatte, thennom att haffue arresteritt renthen, som ther aff giffuis, saa thend iche skulle mue følge presterne, som thennd tiillagdt ere. Thij bede wij etther oc wille, attj ther mett haffuer flittige indseende oc icke beuilger eller tiilsteder nogenn slig godtzs ther wdj byenn att kome fran kierckernne eller thend brug, som hogbemelthe wor kiere herre fader thett tillagdt haffuer, wdenn thett for oss selffue oc wore elskelige riiggenns raad kand wintnes ther frann, saa frombt i icke wille thett egienn wedderlegge oc ther fore stannde tiill retthe, oc attj løsgiffuer thend arest, som allerede giortt er paa slige renthe oc thend lader følge presternne, som thend ere tillagdt, tiill saa lennge thennd kannd vintnes, effther som for-

IV s.597

schreffuitt staar. Ther mett skeer wor wilge oc aluorlige befallinghe. Actum Frederichsborg thend siette dag decembris aar 1570.

Tegn. o. a. L. XI. 212-13.

IV s.598

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 15 20:33:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top