eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.632

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 596
Nummer: 632


< Forrige . Indhold . Næste >

632.

14 Avg. 1570.

Skøde til de Husarme paa 5 Boder i Springgade. Jfr. II S. 779, 804-05 og 835.

Wij effterskrefne Jacob Sørensen, byefogit vdi Kiøbinghaffn, Christoffer Mogensen, Hans Dyricksen, Michel Nielsen, raadmend, och Wolff Røtting, stadtzsschriffuer her sammested, giøre alle wittherligt och kiendis met thette wort obene breff, at aar effter Gudtzs byrd mdlxx mandagen then xiiij augusti waar skickit paa Kiøbinghafns byeting for os och mange danemend flere, som then dag til tinge forsamlede waare, erlig quinde Margrette Jensdatter, sallige Hans Taasings effterleffuerske, borgerske her sammestedtzs, och vdj louglig tingsliud gaff och skiøtte fraa sig och alle sine arffuinge och til erlig mand Niels Hammer, borger her sammestedtzs och the husarmis forstandere, fuldmechtige paa alle husarmis forstanderis wegne, fem hendis boder, jord, grund, hus, heufd och bygning, ligendes vdj Springgaden, westen op til adelgaden, sønden for Willom Apoteckers och norden for Lauritz Kiempes boder, huilcke forskrefne boder osv., dog att forskrefne Margrette Jensdatter skall sielff haffue mact i och aff att sette vdj samme boder huem hun wil och løster vdj sin liffstid osv.

Orig. paa Perg. tilhørende Oldnordisk Museum. Paategning: Læst paa Kjøbenhavns Bytning 20 Nov. 1713.

IV s.596

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 15 20:13:50 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top