eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.628

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 594
Nummer: 628


< Forrige . Indhold . Næste >

628.

14 Jan. 1570.

Om 4 Boder i Vandmøllestræde, som Lavrids Mule havde skænket Hospitalet.

Till Peder Oxe och Jahan Friis.

Wiider, att oss elskelige Niels Lestemagere och Knudt Lindegaardt, borgere och forstanndere for wortt almindeligtt hospitall her vdj wor kiøpsted Kiøbnehaffnn, haffue paa thee fattigis weigne berett for oss, huorledis att thee haffue thiltale thill Laurs Mulis arffuinge for att thee giøre forskreffne thee fattige forhindring paa iiij boder, som ligge her i Kiøpnehaffnn i Wandmølle stredett, huilcke boder forskreffne Laurs Mule mett hans høstrues sambtycke vdj dannementz offueruerelse gaff thill hospitalett, efftersom tee etter sielff ydermere berette kunnde. Thij bede wij etter och begiere, attj strax mett thed allerførste steffner forskreffne Laurs Mulis arffuinge for etter vdj rette, thagendis thil etter borgemestere och raadtmend her sammestedtz, grandsker och forfarer ther om alld leiglighedenn och sidenn endeligenn dømer ther paa, om forskreffne boder bør att følge hospitalett och thee fattige, effter thee winndnisbyrdt forstannderne haffue ther paa, och attj thed giffue frann etter beskreffuitt, som i wille andsuare for Gudt och were bekiennt for oss. Ther mett skeer oss thill wilge. Actum Kiøpnehaffnn thend 14 januarij anno 1570.

Tegn. o. a. L. XI. 18-19.

IV s.594

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 15 19:49:10 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top