eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.626

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 593
Nummer: 626


< Forrige . Indhold . Næste >

626.

15 Feb. 1569.

Om Betaling for Lærred til Kongens Brug.

Til Peder Oxe.

Frederich etc. Wiider, att thenne breffuisere Melchior Podlitz, borger vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, haffuer berett for oss, huoreledis hand epther vor befalning haffuer forskaffitt vor telttmager tiill vore teltte, saa oc vor hoffskreddere tiill tecker tiill vore wogne oc heste 6500 alne leritt, som skall beløbe siig tiill pendinge 325 daler. Thisligiste skall hand haffue for klede att besette telterne med oc for hamp tiill liner 107 daler, huilken summa hand vnderdanigst beger att motte bliffue hannom betaldt, epther som hand ether selff kand berette. Thj bede wij ether oc beger, attj ville bestille, att same hans regenskaff maa bliffue offuerseitt oc siiden paa vore vegne lade hannom betale, huis hannom therfore tiilkomer. Thermed etc. Frederichsborg 15 februarij anno 1569.

Tegn. o. a. L. X. 280.

IV s.593

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 15 19:39:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top