eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.619

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 589-590
Nummer: 619


< Forrige . Indhold . Næste >

619.

19 Maj 1568.

Markus Hes maa toldfrit føre en Ladning Salt til Narva.

Til Henrich Mogensen.

Frederich etc. Wor gunst tilforn. Vid, att efftertj oss elskelige Marcus Hes, borgemester wtj wor kiøbsted Kiøbnehaffn, haffuer

IV s.589

till oss antuorditt enn handskrifftt paa enn summa pendinge, hand oss hagde forstragtt, haffue wij vndtt och tilladt, att hannd maa lade eitt skib paa eitt hundrett lester, lad med saltt, som hannd fragtett haffuer och nu er j sundett eller med thett første kommendis worder, paa thenne gang frij løbe paa Narffuen. Thj bede wij theg och wille, att naar hand theg mett thette wortt breff besøger eller lade besøge, att thu tha wbehindrit tilsteder hannom forskreffne skib till Narffuen att paszere. Ther med giør thu oss till vilge. Schreffuitt paa wortt slott Frederichsborg thend 19 maij aar etc. 1568.

Tegn. o. a. L. X. 31.

IV s.590

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 14 21:48:59 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top