eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.618

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 589
Nummer: 618


< Forrige . Indhold . Næste >

618.

24 Marts 1568.

Kgl. Befaling om at levere 200 Tønder til Orlogsskibene.

Til borgemeistere, raadmennd och menige borgere i Kiøpnehaffnn.

Frederich etc. Vor gunst tilforn. Wider, at effthersom wij haffue ladit wort forbud wdtgaa, at ingenn tønner skulle wdtføris her aff wor kiøpstedt Kiøpnehaffn, efftherthij wij thennom sielffue behøffue thiill wore orlouge schiibe, tha forfare wij, at hos thiistøls fører eller anditt gemeentt folck ther i byenn ere ingenn thønner at bekomme, meden the rige och formuennde haffue thennom opkiøfft thiill theris egit behoff. Thj bede wij etther och wille, attj rette etther effther att komme os thiill hielp ther aff byenn medt ijc lester thønner och thennom strax met thet første offuerantuorder wor slotzschriffuer paa forskreffne wort slott Kiøpnehaffnn oc ther paa sidenn annamer hans quitanntze. Ther medt sker wor wilge, thi lader thet ingelunde. Schriffuit paa wort slott Frederichsborg thennd 24 dag martij aar 1568.

Tegn. o. a. L. IX. 508-09.

IV s.589

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 14 21:45:14 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top