eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.616

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 588
Nummer: 616


< Forrige . Indhold . Næste >

616.

25 Marts 1567.

Kgl. Befaling om Underholdning for den forrige Vandmøller.

Till Jochim Beck.

Frederich etc. Vor gunst tilforn. Wiid, att mester Lijdick haffuer berett for oss, att sidenn hannd er kommenn aff med Wandkonstenn och møllenn ther for slottitt, haffuer hand liditt stor armod och aldelis inthet haffuer, ther aff hand seg kand vnnderholde. Thij bede vij tig och wille, att thu paa wore wegne giffuer forskreffne mester Lydick nogitt, huad theg siunis, ther aff hand wtj thette aar kand haffue nogenn hielp seg med att wnderholde. Ther med skeer vor wilge. Datum Frederichsborg thend 25 dag martij aar 1567.

Tegn. o. a. L. IX. 257.

IV s.588

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 14 21:36:15 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top