eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.614

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 587-588
Nummer: 614


< Forrige . Indhold . Næste >

614.

1 Juli 1566.

Kgl. Befaling om Besparelse i Hofholdningen paa Slottet.

Til radet i Kiøpnehaffnn.

Frederich. Vor synderlig gunst tilforn. Wiider, att wij forfare, att paa wortt slott ther samesteds skall holdis møgenn wnøttige kost och thering och well kunde ringere oss wdenn slig stoer bekostning forordnis mett slottens bespisniing och daglige folck synderlig vdj thenne tiid, att wij icke selff er mett wortt hoffgesind tilstede, thij bede wij etther oc begiere, attj ther om wille forfare leyligheden oc strax mett wor rentemester oc lensmandz ther sammestedz offuerwerelse giør enn wis oc klar forordning paa altt slotzfolck, som dagelige ther paa slottit vdj wor frawerelse skulle bespisis och wnderholdis, oc huad folck ther icke er vp beskeeden, att the aff

IV s.587

wiisis, saa att wij till wor tilkompst kunde finde for oss clar och wis beskeed, hure i thett giørtt oc beskickit haffue. Ther mett skeer oss synderligenn till willige och forlade oss ther wisseligenn tiill. Skriffuitt etc. Datum Roskilde gaard then j dag julij aar etc. 1566.

Tegn. o. a. L. IX. 2.

IV s.588

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 14 21:28:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top