eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.613

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 587
Nummer: 613


< Forrige . Indhold . Næste >

613.

11 Maj 1566.

Kgl. Befaling om Takkebøn i Kirkerne for Bahuses Befrielse.

Til doctor Hanns Albrettsenn.

Vor synderlig gunst tilforn. Wiider, att wij haffue bekomitt wisse skriuelse oc beskeed, att effther som wore fiender vdj lang tiid haffuer hartt beleygrett wortt slott Bahus oc thett paa thett yderste betuingt, tha haffuer nu Gud almegtiste thett saa nadeligenn beskickitt, att samme wortt slott er befriiet oc vndsett, huor fore hanom skee euig ere oc priis, och bede wij etther oc begiere, attj wille lade bestille, att ther vdj Kiøpnehaffnn i sognekirckene saa oc andenn stedz ther vdj Sieland saa well vdj kiøpstederne som paa landett maa vdj alle kirckerne giøris tacksigelse for saadanne Gudz well gierninger, saa framt i thett alrede icke bestillitt haffuer. Ther mett giør os synderligenn till wilge. Datum Lund 11 maij 1566.

Tegn. o. a. L. VIII. 559.

IV s.587

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 14 21:24:43 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top