eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.612

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 586-587
Nummer: 612


< Forrige . Indhold . Næste >

612.

27 Feb. 1566.

Kgl. Befaling til Biskoppen om den Overtrædelse, hvori Sognepræsten ved Nikolaj Kirke har gjort sig skyldig. Jfr. Nr. 611.

Til doctor Hanns Albritzsenn, superintendent wdj Kiøbnehaffn.

Frederich 2. Wor synderlig gunst tilfornn. Wiider, att wij ere komenn wdj forfarinng, att mester Jacob, sogneprest tiill sanctj Nicolaj kircke her wdj Kiøbnehaffnn, skall etther wattspurtt were offuerdragitt tiill wortt land Skone oc ther wdj enn andenn prestis sogenn giortt thieniste oc predickitt, superintendenten ther samestedtz wuitterligtt, mett andett mere oss om hannom berettis. Tha efftthertij the hoglerde wdj wniuersitetet thennom besuere ther om att dømme, haffue wij selff tilskreffuit forskreffne mester Jacob, aff huilckett wortt breff wij etther en copie tilskicke, oc bede etther oc wiille, attj

IV s.586

haffue flittig opseennde, att ingenn wdj etthers stifftt seg indtrenger wdj enn andens befalinng, menn att huer warer thett hannom er befalitt, paa thett ingenn wordning skulle komme wdj kirckernne. Ther som nogenn finndiss, som seg moduillig oc hornackit emod etther beuiser, och icke wille retthe seg efftther, hues som i hannom paa etthers embetzs wegne beffallindis worder, attj lade straffe ther offuer efftther ordinantzenn. Thersom thett icke wil hielpe, attj tha thet giffuer oss tilkiennde, tha wille wij finnde the raad oc middell ther tiill, som ther tiilhører. Ther mett skeer wor etc. Datum Haffnie 27 die februarij anno etc. mdlxvj.

Tegn. o. a. L. VIII. 495-96.

IV s.587

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 14 21:19:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top