eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.609

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 584-585
Nummer: 609


< Forrige . Indhold . Næste >

609.

26 Dec. 1565.

Kongen beder Staden om et Pengelaan.

Til borgmester och raadmendt vdtj Kiøbenhaffnn.

Vor gunst tilforn. Wijder, att wor feldt offuerste oss elskelig Daniell Rantzow oss tilskriffuer oc begierer att motthe bekomme fem

IV s.584

tusinde daler, hans regimenthe knechte ther mett at forstrecke, thij bede wij etther och naadigst begiere, attj wille lone oss forskreffne vm daler oc thennom forskreffne Daniell Rantzow paa hans nøigachtige och nochsom quitantze offueranttworder. Wij wille etther samme summa mett korn oc andre gode ware strax paa foraarett bethale och till wor tilkombst ther paa lade giffue etther wortt breff oc forwarring. Her vdinden wille i etther vnderdanigst godwillig lade fynde, effther som wij oss wisseligen tiill etther forlade, anseendis att oss ther stor magtt paaligger. Wij wille thett mett ald naade bekiende. Beffallindis etther Gud. Actum Skanderborig. anden dag jule aar effther Christi fødtsell mdlxvj.

Tegn. o. a. L. VIII. 452-53.

IV s.585

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 14 21:02:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top