eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.598

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 579
Nummer: 598


< Forrige . Indhold . Næste >

598.

31 Maj 1563.

Universitetet maa faa den Gaard, der er overdraget Dr. Hieronimus Thenner.

Til the hoglerde i Kiøpnehaffn.

Frederich etc. Viider, att wii haffue vndt oc tilladtt, att wor thiener oc raad oss elskelige doctor Hieronimus Thenner maa bekomme thend wor oc kronens gaard vdj wor kiøpsted Kiøpnnehaffn, som oss elskelige licentiat Caspar Paselick nu vdj were haffuer. Oc effterthij forskreffne doctor Hieronimus giiffuer tilkiende, att hand wil vnde vniuersitethet same gaard for thend vniuersitetz residentz hand nu vdj boer, oc til thes behoff hannom til thes ydermere befordring were forskreffne til ether vnderdanigst begiering, huilcken wii hannom, effterthij wii befinde slig hans begiering ey att were vniuersitetet til skade, icke wiste at affslaa, bede wii ether ther fore oc begere, athi ther vdinden wille føye forskreffne doctor Hieronimus oc stede hannom i saa maade, effter som forskreffuit staar, at mue beholde forskreffne gaard, hand nu haffuer. Hues breffue och handel, som i mett hannom ther paa giørendis worder, wille wii siiden stadfeste. Befalendis etc. Frederichsborg thend 31 maij anno mdlxiij.

Tegn. o. a. L. VII. 379-80.

IV s.579

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 14 19:59:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top