eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.595

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 577
Nummer: 595


< Forrige . Indhold . Næste >

595.

7 Feb. 1563.

Beklagelse over det svenske Gesandtskabs Forsøg paa Afrejse uden Pas.

Til Corwitz Vlffeld oc Jacop Brockennhus.

Frederich etc. Wiider, att wor kiere frendis oc broders kongen aff Suerigis raad her Stheen Erichsenn, her Gabriel Christiernsen oc her Jørgen Fineke ere vdj forgangne dage kommet hiid til wor kiøpsted Kiøpnehaffn oc haffuer her Stheen seg vnderstandet met wold vden pasbord eller nogen beskeed att wilde riide aff byenn, effter som i aff wore borgemesters oc raadmendtz berettning, huor aff wii ether en copie tilskicker, haffue att forfare. Oc for thennd orsage haffue wii oss elskelige Koruitz Wiffert met wor skriffuelse til hogmelthe kongen aff Suerige afferdigett, oc skicke wij ether en kopie aff same breff, som wii hans kierlighet tilskreffuit haffuer, huilcket wij ether icke wille forholde. Actum Kiøpnnehaffnn thend vij februarii anno mdlxiij.

Tegn. o. a. L. VII. 305.

IV s.577

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 14 19:35:23 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top