eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.594

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 577
Nummer: 594


< Forrige . Indhold . Næste >

594.

23 Dec. 1562.

Kgl Befaling om Undersøgelse af Retten til en Gaard i Færgestræde.

Til Frantz Brockenhus.

Frederich etc. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att thenne breffuiiser Hans Nielsen, borger wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn, haffuer beret for oss, huorledis att hand haffuer ther samestedtz en gaard wdj Fergestredet, som Marrene Peter Reffs datter nu vdj boer, paa huilcken gaardtz grund Powel Hansen oc hans arffuinge haffuer ladet bygge thuende støcke hus, huor vdinden hand meen seg att were skeed for kort, som hand siiger. Thij hede wij ether oc begere, athij met thet første wille tilthage ether borgemestere oc raadmend ther samestedtz, the som vdj thend sag vwildig ere, grandskendis oc forfarenndis ald leiligheden oc siden endeligen dømmer ther paa, om forskreffne Powel Hansen oc hans arffuinge met rette haffuer bygd paa forskreffne gaardtz grund, oc athij ther vdinden hielper forskreffne Hans Nielsen saa møget som loug oc rett er, giiffuendis thet fran ether beskreffuit, som i wil antsuare for Gud oc were bekiennd for oss. Frederichsborg thend 23 decembris anno mdlxij.

Tegn. o. a. L. VII. 284.

IV s.577

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 14 19:28:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top