eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.593

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 576-577
Nummer: 593


< Forrige . Indhold . Næste >

593.

26 Juli 1562.

Kgl. Befaling om Søbreve og Toldsedler.

Til Jens Mogensen.

Frederich etc. Vor gunst tilforn. Wiid, att wii forfare, att ther skal komme mange skiibe vdj Sundett, som icke søebreff haffue huar the haffue hiemme, huor the wille eller huad the haffue ladde. Sameledis er oss forekommitt nogle aff the tholdsedler, som thu vdgiffuer, huilcke oss siønes att were møgitt for slette oc icke nogsom forklaritt, som theg sig burde. Thij bede wij teg oc wille, att thu her effther ingen fortoller, vden thu seer theris søebreff, huar the høre hiemme, oc skicke wij teg her indlucht en fortegnelse, huorledis the tholdsedler skulle liude, thu vdgiffuer, att thu tig ther effther kand wiide att rette, oc alle tholdsedler thu effther thenne dag wdgiffuendis worder, effther samme form oc maade lader stille oc skriffue

IV s.576

oc altingst saa bestiller, som thet kand were oss gaffnligst. Ther mett sker etc. Datum Frederichsborg 26 julij 1562.

Tegn. o. a. L. VII. 207.

IV s.577

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 14 19:24:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top