eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.592

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 576
Nummer: 592


< Forrige . Indhold . Næste >

592.

7 Juli 1562.

Kongen beder en fremmed Fyrste om Frigivelse af flere optagne kjøbenhavnske Skibe.

Vor wenlig kierlig hielsen met hues mere kertt oc gott wij formue altiid tiilforn, stormegtige hogborne første, kiere frende oc broder. Wij wille etthers kierlighett wenligen icke forholde, att noger wore vndersotte oc borgere her vdj wor kiøbsted Kiøbnehaffn haffue klagligen for oss berett, huorledis att etthers kierlighetzs wdligger haffuer tagitt wdj søen nogre theris skiibe oc thennom indførd for Rewell, effther som etthers kierlighet aff theris suplicatzs, wij etthers kierlighet her hos tiillskicker, ydermere haffuer att forfare, oc kunde wij nogsam oss ther offuer icke forwndre, att forskreffne etthers kierlighedtzs wdligger wdj thend wenlige oc naborlige foreening, etthers kierlighet oc wij stande wdj, thennom wnderstaa wore wndersotte paa theris rette neringe oc bieringe att wpholde oc forhindre, oc forsee oss tiill sligt icke att were skeett aff etthers kierlighetzs befaling, huorfor wij aff etthers kierlighet wenligen begere, at etthers kierlighet wille lade forskaffe, att wore wndersottis skiibe, som aff etthers kierlighetzs wdligger arresteritt oc anholdit ere, motte vden widere forhaling løsgiffuis oc the oc andre wore rigers indbyggere frij wbehindrit aff etthers, kierlighetzs vdliggere mue seigle oc bruge theris handell oc kiøbmandskaff, oc wille etthers kierlighet her met nu oc altid thend alsommegtigste Gud befalit haffue. Datum Hafnie 7 julij 1563.

Tegn. o. a. L. VII. 207. Aaret skal læses 1562, da Brevet er indført blandt Breve fra dette Aar.

IV s.576

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 14 19:18:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top