eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.59

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 48-49
Nummer: 59


<-Forrige . Indhold . Næste->

59.

6 Sept. 1452.

St. Nikolaj Kirke udlejer en Grund ved Østergade.

Allæ mæn, thettæ breff see eller høræ læsæs, helsse wii Olaff Jenssøn, cantor i wor Frwæ kirkæ i Køpenhaffn oc forstandher til sancti Nicolai kirkæ i samæsted, Gherlagh Floer oc Sywort von Rynne, kirkæ weryæ til forscreffne sancti Nicolai kirkæ, ewinnelighæ meth Gudh oc kungøræ allæ nærwærendis oc kome sculendis, at wii wetherkennes oss meth thette opne breff meth manggæ gode sognæmæntz samthyckæ i leyæ at hauæ ladhet beskeden man Anders Trwelssøn oc hans hwsfrw Ghørwer, som han nw haffuer, i theris daghæ oc beggis theris echtæ børnæ daghæ een forscreffne sancti Nicolai kirkæ jordh oc grund liggendis i Køpenhaffn i sancti Nicolai sogn widh Østergade, østen næst then gardh, som Margaretæ Ansomsdoter nu boor, oc vesten widh wor Fruæ kirkæ jordh nordhen widh gadhen, meth all forscreffne jordhs oc grunds lengge oc brede, meth swodan wilkor, at forscreffne Anders Trwelssøn, hans forscreffne hwsfrw Ghørwer oc beggis theris echtæ børn scule giue hwert aar thre Lubische march aff forscreffne grund til forscreffne sancti Nicolai kirkæ, halffdelen paschæ tiidh oc halffdelen sancti Michaelis tiidh betimeligh betalæ sculendis, oc scule the byggæ forscreffne grwnd oc holden i gode made, swo at hwat ther byggis vt met gadhen skal thækkis meth steen, oc hwat ther byggis annænstædh pa forscreffne grund ma thækkis meth dælær och enchtæ meth stra thagh. Item hwat thywnggæ pa leggis forscreffne grwnd eller gardh af konings wegne eller pa byss wegnæ, then skal forscreffne Anders Trwelssøn, hans forscreffne hwsfrw Ghørwer oc beggis theris echtæ børn vtgiffuæ, forscreffne sancti Nicolai kirkæ enchtæ regne sculendis. Item skal forscreffne grwnd eller bygning, som ther vppa bygges, i engen madhæ pantsættis, sælies eller affhendis modh forscreffne sancti Nicolai kirkis forstanderis oc kirkæweryæs samthyckæ oc foldbordh. Naar nogher aff forscreffne wilkor oc articlæ ickæ holdis, som forescreffuit standher, tha skal forstandher til forscreffne sancti Nicolai kirkæ oc kirkæ weryæ hauæ fold macht forscreffne grund igen at anamæ meth all bygning, som

IV s.48

ther vppa byggis, frii oc quit vden allæ gensielssæ. Naar forscreffne Anders Truelssøn, hans forscreffne hwsfrw Ghørwer oc beggis theris echtæbørn affgangnæ æræ, tka skal forscreffne grund meth all bygning oc bethring kome frii til forscreffne sancti Nicolai kirke, vden all ytermere gensiælssæ eller ytermere rætgang. Til een støre forwaring ladhæ wii hengge wore jncigle for thette breff meth flere gode mæntz incigle, som ære Hans Wat, Willem Schoning, Andreas Schulte, radhmen, oc Jes Bergh, soghneman i samæstædh. Datum Haffnis anno domini med quinquagesimo secundo, feria quarta ante festum natiuitatis sancte Marie virginis gloriose.

Udenpaa: Thesse breff lydhe paa sancte Anne alter, som fru Citzele Erick Podbuskis haffuer. Langebeks Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nik. Kirkes Arkiv. Han beskriver Seglene saaledes: det første Segl er en Pelikan, som giver sine Unger af sit Bryst, det andet Segl er adeligt, Resten er Bomærker.

IV s.49

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jan 30 20:02:14 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top