eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.586

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 573
Nummer: 586


< Forrige . Indhold . Næste >

586.

17 Nov. 1560.

Kgl. Befaling om endnu i dette Aar at levere Sognepræsterne og Kapellanerne 3 Læster Korn.

Til her Herloff Trolle.

Frederich etc. Vor synderlig gunst tilforn. Wiider, att oss elskelige mester Hans Albretzønn, superintendent vdj Sælandz stigtt, haffuer skreffuit oss thill oc giffuer thilkennde, att stormegtige hogborne første wor kiere herre fader, salig oc hoglofflige vdj hukommelse, paa nogen aar aff naade haffde ladett giffue sognepresternne oc capellanerne wdj wor kiøbsted Kiøbnehaffnn nogett kornn thill theris wnderholning. Oc therfor wnderdanligen er begerrindis, att wij end vdj thette aar wilde wnde oc thilstede thennom att motte fange same kornn. Huilkitt wij paa thenne gang thilladtt oc beuiligit haffuer. Thij bede wij etther oc begerre, att nar forskreffne sognepresters oc capellaners fuldmegtige ether mett thette wortt breff besøgenndis worder, atj tha paa vore wegne fornøger thennom vdj thette aar thre lester korn effther som the thilfornn fangitt haffuer. Ther mett etc. Datum Emcloster thend xvij dag nouembris aar 1560.

Tegn. o. a. L. VI. 344.

IV s.573

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 20:18:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top