eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.585

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 572
Nummer: 585


< Forrige . Indhold . Næste >

585.

16 Okt. 1560.

Kgl. Befaling om Magistratens Tilsyn med Søtønderne.

Til borgmester oc raadmend vdj Kiøbenhaffnn.

Frederich thenn anden etc. Vor gunst tilforn. Wijder, att somm wij tiilfornn haffue etther tiilschreffuitt omm tho tønner, somm i skulle lade giøre oc legge thennd ene paa Falsterboo reff, oc thend anndenn vdj Dragør strømme, paa thett thennd søefarennde manndt kannd wijde att rømme oc flye grundenn oc icke ther offuer komme vdj skade, tha beder wij etther enndnu oc ville, attj rette etther effther mett thett allerførste at lade ferdige giøre samme thønner oc thennomm lader hedenn legge paa forskreffne steder tiill rette thijde paa foraarett, oc atj lader haffwe flittig vpseennde bode mett the tønner, i nu lade giøre och thee i tilfornn haffue att legge, att thee aarligenn leggis tiill gaffnns oc paa dybtt wande, saa att thee skijbe, somm hennder ther framm att løbe, ther offuer icke fannger skade. Thesligeste atj stedtze oc altijd lader see tiill thennom, att thee icke aff stormm driffue aff thee rette steder, somm thennomm bør att ligge, saa frambtt j icke wille lide tiltale, omm ther kommer klage offuer for oss. Her wijder att rette ether effther. Befalendis etc. Datum Emsborg thennd xvj octobris 1560.

Tegn. o. a. L. VI. 365. Et lignende Brev er udstedt til Mogens Gyldenstjerne.

IV s.572

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 20:14:02 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top