eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.582

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 571
Nummer: 582


< Forrige . Indhold . Næste >

582.

8 Juni 1560.

Der paabydes Udlæggelse af Søtønder paa Falsterbo Rev og Dragør Strømme.

Til borgermester och raad wdj Kiøpnehaffn.

Frederich etc. Vor gunst tilforn. Wiider, att wij forfarer aff dennd søefarrende mand och fremmede skippere, som segler egennom wore strømme, att endog the iiij thønner och warer, som ere wdlagt paa strømmene der for wor kiøpsted Kiøpnehaffn, ere dennom nøttige, skall ther ennu were thuende farlige grunde, en paa Falsterboe reff och dennd annden wdj Dragøers strømme, som icke ere fortegnede, och the der fore ere begierenndis, att der motte giøris och hedenn leggis thuenne tønnder, paa dett att de, som søger theris nering och till søs, kunde wide dennom ther fore att ware. Thij bede wij etther och wille, attj mett dett første retthe etther effter att lade giøre thuo gode stercke thønner och dennom lader stercke beslaa och samme thønner sidenn lader hedenn legge, en paa forskreffne Falsterboe reff och thennd annden wdj Dragøers strømme, effther som forskreffuit staar, saa dennd søefarrennde mannd ther offuer icke skall komme wdj skade. Her wiider etther effther att rette och lader dett jnngenlunde. Datum Fawerholm dennd viij dag junij anno 1560.

Tegn. o. a. L. VI. 282.

IV s.571

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 20:02:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top