eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.580

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 570
Nummer: 580


< Forrige . Indhold . Næste >

580.

11 Marts 1560.

Det tillades en Borger at mageskifte med en Bonde.

Til Hr. Mogens Gyldenstierne.

Frederich then anndenn etc. Vor synderlig gunst tilforn, Wiider, att thenne breffuiser Hans Niellszen, borgere ther wdj wor kiøpstedt Kiøpnnehaffnn, haffuer berett for ossz, huorledis att hannd haffuer handlit met enn wore och kronenns bønnder vdj Olborg(!), saa hannd haffuer opladett hannom sinn gaard oc hand therforre er aff ossz begerrinndis, att wij wille tilstede hannom att mue fange samme gaard, dog saa att hand skullde aarlligenn giffue ther aff then seduannllig landgillde, som ther pleyer aff att gaa, oc att hand motte giffue for egt och arbed enn wissze affgifft, tha effthertj wij ther om inthet wiide aff leilighedenn, bede wij etther oc begierre, atj met thet første forfarer ther om leilighedenn oc siden handler mett hannom om samme gaard paa wore wegne, saa att hand aarlligenn giffuer ther aff thend seduanlig landgilde, ther pleyer aff att gannge oc for egt oc arbeide en genant wisse pendinge huert aar, saa oss och kronenn ther wdinndenn skeer skiell och fylliste. Ther met etc. Datum Otthonie then 11 dag martij aar etc. mdlx.

Tegn. o. a. L. VI. 234.

IV s.570

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 19:51:23 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top