eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.579

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 569-570
Nummer: 579


< Forrige . Indhold . Næste >

579.

1 Marts 1560.

Udvalgte Borgere fra Kjøbenhavn og andre Byer skulle overveje en ny Søret.

Her Magnus Gyldenstiern fick breff som effther følger:

Frederich then anden etc. Vor synderlig gunst tilforn. Wiider, att efftherthij vij forfare, att ther findis vnder then siøfarende mand møgen trette oc venighed om attskillige sager, som seg begiffuer vdj theris segelatzs oc skibs handell, tha haffue wij ther fore ladet beramme en siørett, huor effther huer seg kand wide att rette, huilcken wij etther her hos tilskicke, bedendis etther oc begere, attj strax mett thet første lader forsamle aff wore kiøbsteder Kiøbnehaffn, Helsingøer, Malmøe, Landzkrone oc andenstedz, huor etther siunis, siøfarendis mend, som forstand haffue, oc mett thennom offuerleszer samme siørett, oc ther som i befinder nogre artickle ther vdj, som icke kunde staa, attj thennom udgiøre oc hues i kunde tencke nøtteligt er oc all rede icke findis ther att were indskreffuen, attj tha thet

IV s.569

lader ther hos fortegne, oc nar samme siøret er offuer seet oc corrigeret, attj tha strax forskicker osz then igien tilhende. Ther mett etc. Datum Nyborg then første dag martij aar etc. mdlx.

Tegn. o. a. L. VI. 220.

IV s.570

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 19:25:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top