eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.578

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 569
Nummer: 578


< Forrige . Indhold . Næste >

578.

24 Feb. 1560.

Kgl. Befaling om Indretning af Farveriet.

Her Magnus Gyldenstien fick breff som effther følger:

Frederich then anden etc. Vor synderlig gunst tilforn. Wiider, att wij ere komne vdj forfaring, huorledis att then platzs, som wij haffue ladet vdlegge tiil et farffuerij ther vdj wor kiøbsted Kiøbnehaffn, icke skal were wiid oc stor nock, saa att farffueren ther sammestedz kand haffue sin woning, effthersom hannom fornøden er, oc formercke, att ther skall ligge ther hos en forfalden boed mett en liden jord, som hører en wed naffn Hans Waltherszen tiil; thij bede wij etther oc begere, attj wille handle mett forskreffne Hans Walterszen, at hand will vnde osz samme jord, oc ther som hand icke tilstede er, attj tha wille bestillet hoes borgemester oc raad ther vdj byen, att the sette samme jord for ett skielligt werd oc forhandle thet saa, att samme jord motte tillegges forskreffne farffuerij, efftherthij thet er riget oc byen tiil gaffn oc beste. Ther mett etc. Datum Nyborg then xxiiij dag februarij aar etc. mdlx.

Tegn. o. a. L. VI. 218.

IV s.569

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 19:21:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top