eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.573

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 566-567
Nummer: 573


< Forrige . Indhold . Næste >

573.

21 Okt. 1559.

Fortegnelse over Bekostningen ved at Brolægningen paa Gammeltorv blev opbrudt ved Kongens Kroning.

Jørgen Pedersen, byefoget vdj Kiøbnehaffn, fick breff som effther følger:

Frederich then anden etc. Vor gunst tilforn. Wiid, att wij skicke teg et register paa hues thet Gamle torg ther vdj byen kostet att optage tiil then tornere, som stod vdj wor kroningh, och egen attferdig giøre, och beløber seg tilhobe lx daler v Sk. minus. Bedendis teg och wille, att thu paa wore wegne thet betaler effther forscreffne registers liudelse och thet siden jndschriffuer vdj thit regenskaff. Her wiid att rette teg effther och lad thet etc. Schreffuit paa wor gaard Abramstrop then xxj dag octobris aar etc. mdlix.

Register huad thet arbeid kostedt, att Gamle torg bleff opbrøt och egien broulagt tiill kongelig Mayestets krøning anno etc. mdlix.

Alle broustene, som bleffue aff agen then tiid torgid bleff opbrøt, wor ixc xxx lees, leszit aget for en huid, er summa xix Mk. vj Sk. Samme forskreffne brostene bleffue egien tilførde paa torget lige saa mange lees som tilforne, summa xix Mk. vj Sk. Brousand, som wogen mendene aage tiil torget then tiid, thet bleff brolagt egen, wor

IV s.566

viijc och xvij leesz, leszet agiid for vj pendinge, summa xiiij mMk. viij Sk. Fem broleggere, som brolagde torget paa femte vge paa theris egen kost, haffue fortient xxxix daler. Summa summarum lx daler minus v Sk.

Tegn. o. a. L. VI. 153.

IV s.567

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 18:57:35 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top