eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.570

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 564-565
Nummer: 570


< Forrige . Indhold . Næste >

570.

8 Maj 1559.

Kgl. Befaling om de ny Boder paa Nikolaj Kirkegaard.

Til Hr. Mogens Gyldenstjerne.

Att kongelig Mayestet will beholle Staffenn Segermagere vdj tienneste och giffue hannomm xxx daler omm aarett, lige somm hanns herre fader for hannomm giortt haffuer, och vnnde hannomm thenn nye bod paa sanctj Nicolaj kirckegaard, som her Mogenns Gyldennstjernne hannom alrede loffuitt haffuer for enn skiellig hyre aarligenn ther aff att giffue, och att her Mogens inngenn aff thee anndre nye boder paa forskreffne sanctj Nicolaj kirckegaard vdenn kongelig Majestets vidskab nogen anndennstedtzs foresiger, før ennd hanns kongelige Mayestett selloff til stede kommenndis worder; thesligeste att thett jc knechte, som haffue liggett vdj borgeleie vdj Ripe och kiøbstedernne vdj Fyenn och kongelig Mayestett nu tiill her Mogenns forskicker, att

IV s.564

hannd thennom lader inndskicke och giør thennomm aars lønn, effther somm the ere gerust tiill, och hanndle well mett thennomm, somm ere synnderlig annseett, att mand thennom kannd beholle for aars pendinghe, och ey flere dannske karle vnder knecktenne annammer, vdenn thee ther besynnderlige ere. Actum Koldinnghwss viij maij aar etc. 1559.

Tegn. o. a. L. VI. 86.

IV s.565

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 13:11:54 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top