eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.568

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 563-564
Nummer: 568


< Forrige . Indhold . Næste >

568.

3 April 1559.

Kgl. Befaling om Arv efter en afdød fransk Kvinde.

Jørgen Pedersen, byefogedt wdj Kiøpnehaffnn, fick breff szom her epther følger:

Frederich etc. Vor gunst tiill fornn. Viidt, att stormegtigste hogborne førstes och herris her Henrichz konningh aff Franckeriiges legatt osz elskelige her Carolus Dantzeus haffuer ladett berette for osz, huorledis ther skall were en gamble Frandzoische quinde dødt oc affgangenn wdj Kiøpnnehaffnn, som thienthe osz elskelige Claus Fontaine, oc samme quinde haffuer ingenn arffuinge ladett epther sig, oc therfore aff osz begerett, att wij wille wnde oc giiffue thenne breffuiser Petther Lackey, huesz anpart osz aff samme arff kunde tiillfalde. Tha haffue wij for forskreffne her Carolj Dantzej forbønn skylldt wndt oc tiilladt, att thenne forskreffne Petther Lachej maa fange then part, osz tiillkommer aff thedt godtz, som forskreffne Frandzosche quinde haffuer ladet epther seg, bedendis teg oc wille,

IV s.563

att thu thet lader hannom følge oc ingenn hinder gier hannom ther paa. Her mett skeer etc. Datum Aarhusz 3 aprilis 1559.

Tegn. o. a. L. VI. 62.

IV s.564

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 13:02:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top