eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.565

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 559-561
Nummer: 565


< Forrige . Indhold . Næste >

565.

10 Avg. 1558.

Fortegnelse over Kannike- og Vikarie-Residenserne.

Register paa alle residentzer, som liger till wor Frue kiercke y Kiøffuenhaffn oc hues fell oc breck, som attj haffuer paa bøgning.

Item docther Chrestenns gaardt findis tag lam paa de iij huse oc haffuer hielpe behoff paa sper.

Item sognne prestenns gaardtt er well wed heffd wnndertagenn de stenboer nordenn ved kierckenn oc haffuer fell oc hielpe behoff paa tagett.

Item wniuersitetes gaardtt de iij stenhuse er wel ferdig, tett fierde huss haffuer nogen felle paa taggett.

Item sanctj Peders kierckegaardtt staar ødde oc y onde maade oc vinnerenn er vdtagen oc sider slagenn fiell for igienn.

Item Knudt Heies gaardtt tett enne hus er well ferdige, de anndenn huse er forffallenn mett themer oc tag.

IV s.559

Item mester Hans Gaasis gaardtt staar slett øøde oc forffallenn mett themmer oc tag.

Item her Barttels gaardtt, som boer y Dalby, gott themer, staar forffalenn oc foden er bort rodenn oc er oc saa forffalenn paa tagett.

Iem her Seffrenn Kockes gaardtt, husenn staar forffalen mett tag.

Item mester Peders gaardtt, er well bøgett.

Item nogenn boer, liger ther tuertt offuer fraa, er øøde, som borgemester er begierenndis att ville lade bøge oc giffue ther jord skyld ther aff.

Item sancti Jørgenns gaardtt, er paslig vedtt heffdtt.

Her Monnss Masenns gaardtt, er well bøgedtt vndertagitt ett hus finndis fell paa.

Item thenn gaardtt, som liiger till Illepandenn, er well wedtt heffdtt thett yderste hus, men alle de huse indenn y gaarden er forffallenn.

Item sanctj Laffuerst alters gaardtt, er vell viidtt heffdtt.

Item her sucentus gaardtt, er slett forffallenn.

Item her Ib sucentus gaardtt, som her Monns Gøyes arffuinge haffuer, tagett er slett øde oc nedffallenn vden j hus.

Item en gaardtt tuertt offuer fraa Blackz gaardtt, laa till helig korss alter oc nu haffuer tagett till wor Frue kiercke, er oc slet øde.

Item her Laffuersis gaardtt, er slett forffallenn.

Item her Oluff Skoning rexurexiones(!) gaardtt, er oc forffalenn.

Item mester Oluffs gaardtt y Raaskylde, haffuer hielpe behoff paa tagett.

Item Gregorij alters gaardtt, er slett forffallenn.

Item Jens Schriffuers gaardtt, er forffallenn paa themmer oc tag wdenn thenn faar hielp.

Item Olai alters gaardtt, er slett forffalenn.

Item her Seffrenn Olsens gaardtt y Roskilde, er vell ferdige.

Item Sebaldij alters gaardtt, som Stij Porse haffuer faaet, er well bøgett.

Item sancte Margrette alters gaardtt, er forffalenn.

Item her Hanns Hendrichzens gaardtt, ett hus vduedtt gadenn paslig ved mactt, ellers er ther ingen anden ther duer.

Item docther Pers gaardtt, haffuer tho nøy huse behoff.

Item apostolorum residentz ved thenn westher ende wed Raadhusett, slett forffalenn.

IV s.560

Item sancte Marie Magdalene altere, tho murett boer vedtt gadenn, som mester Per Duss haffuer.

Item recters gaardtt, er vell bøgett.

Item mester Hans Mønthers [først stod Winckes] gaardtt, er well bøgtt.

Item Kasper Paslins gaardtt, er paslig wedtt mactt.

Irem docther Mackebeusis gaardtt, er well ved mactt.

Item docther Nielsis gaardtt, fell sper oc tag.

Item mester Hans Albrettsenns gaardtt, ij hus forffalenn.

Item mester Clausis, er well wed mactt.

Item docter Bordings gaardtt, er well wed mactt, men fates ett hus.

Item thisse forschreffne gaarde bleff offuer sett aff Herloff Trolle oc Pouell Huitffeldtt paa sancti Laffuersdag anno mdlviij.

Orig. paa Papir i Geh.-Ark. Aflev. fra Kanc. Ark. 9, 12 F. Tidligere trykt i Rørdams Kirker og Klostre, T., S. 212-14.

IV s.561

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 12:36:23 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top