eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.559

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 555-556
Nummer: 559


< Forrige . Indhold . Næste >

559.

11 Feb. 1555.

Kgl. Befaling om Slotsbygningen.

Til Peder Godske.

Christiann etc. Vor gunst tilforn. Wid, at som tig wel fortencker, at wij tilfornn haffue tig tilschreffuitt om thet hus ther paa slottet emellom thet ny hus och køckenet, som wij wille haffue forhøget, tha bede wij tig och wille, at thu lader thet forhøge paa murennn saa møget, at thet kand bliffue en voning høigre en thet nu er, och at thu lader sette ther paa saadant it sper szom paa thet nye hus, dog at thu tilfornn tig ther om beraadslaar mett mester Jacob, wor byggemester, om thet will skicke siig, saa thet motte bliffue skickeligen och well ordineret med capellet och andet paa samme hus, och hues i tiill ens worder om samme sper, at thu thet met thet første schriffuer oss tiill, och wille wij icke, at same hus skall bliffue saa høigt, som thet nye hus er, och at thu nu tiltencker at haffue vdj forraad stenn, kalck, thømmer och alt hues andet ther tiill behoff giøris, saa at nar thu thet lader fortage, at thet tha met thet første motte bliffue ferdig giort, tisligeste at thu med ald fliid lader flij och forde paa thet nye hus, at the kammer och verelse ther paa motte bliffue ferdig giort thet første mueligt er.

Sameledis bede wij tig och ville, at thu lader vdflij vore skibbe Gabriell och Langgribenn och ther tiill eth vore skibbe, huilkit tig siønis wij kunde lade bruge, tiill wort land Island, saa at same iij

IV s.555

skibbe altingeste ligge till rede, nar thu vider wor schriffuelse ther om fangendis worder. Datum Nyborig 110 die februarij 1555.

Tegn. o. a. L. IV. 487.

IV s.556

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 09:40:14 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top