eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.552

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 551
Nummer: 552


< Forrige . Indhold . Næste >

552.

28 Nov. 1553.

Kgl. Befaling om Forfærdigelsen af det ny Urværk til Slottet.

Til Peder Godske.

Christian etc. Vor gunst tilforn. Wij giiffue teg till kiennde, att wij haffue befallitt ossz elskelige Johann Guldszmedtt och Steffenn Bremmer, wor zeigermagger, att skulle ferdiig giøre wortt thet nye segeruerck, och epther thj att thet nu icke er trygtt vdj wor stad Kiøpnehaffuen att were vdj thenne farliige tiid, bede wij teg oc ville, att thu met allszomstørste flyed forhanndeller thet saa mett forskreffne Johann Guldsmedtt, att hannd giiffuer seg ther aff byenn, och att thu forskaffer hannom ett werelsze enthen paa landzbyenn eller andenstedzs, saa att hannd kunde were nogitt ner hosz forskreffne zegermagger, att hannd thes bedre oc snarere kannd ferdiiggiøre forskreffne zegeruerck, och ther som hannd giiffuer seg aff byenn, att thu tha paa wore wegnne forskaffer hannom nogitt till hielp till synn vnderholldingh. Sameledis bede wij teg oc ville, att thu lader forhøre mett thend gulsmedtt, som arbeder paa wortt slott Kiøpnehaffn, om thet beckenn er ferdiigh, som hannd haffuer att giøre for ossz, och ther som thet icke er rede, att thu tha tillsiger hannom, att hannd mett thet allderførste lader thet bliffue ferdiig giortt, och att thu sidenn lader thet vell forware oc strags skicker thet hiid till osz. Datum Kalldinghusz tiszdagen nest epther sancte Karine dag anno 1553.

Tegn. o. a. L. IV. 327.

IV s.551

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 08:47:59 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top