eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.551

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 550-551
Nummer: 551


< Forrige . Indhold . Næste >

551.

18 Nov. 1553.

Kgl. Befaling til at udvise nogle Fremmede (Kalvinister).

Til Borgmestre og Raad.

Christian etc. Vor gunst tilforn. Wiider att wij forfarre att ther schall were weed ijc personer komen aff Engeland oc til wor stad Kiøpenhaun, oc skulle for theris lerdom oc troe skyld vere komne aff Engeland, tha paa thet att the icke skulle [for]føre nogre enfoldige folck thil theris lerdom oc forseer (!), wille wij icke tilstede sliigt folck att bliffue noger sted wdj wor rige oc lande oc haffue ther om til screffvit oss elskelige doctor Peder, supretendent(!) wdi Selland stigt, oc Peder Goske, wor mand oc tienner oc embitzmand paa wort slot Kiøpenhaffn, att the skulle strags fordere alt sligt folck aff landett oc ind i Tyskland. Dog ther som ther er nogen, som wil lade thennom wnderuise oc affstae then forsett, thaa mue the bliffue tilstede, om the ellers thet giørre wille. Thij bede wij ether oc begere, attj vdj lige maade haffue ther goede opseende, saa att saa mange, som thee [ere], strags komme ther aff byen enthen til skybs eller oc til lands, huilket best er, oc ind vdj Tysland, her

IV s.550

wiider att rette etther epther oc lader thett ingenlunde. Befalendis etther Gud. Schreffuit Kollinghus løffwerdagen nest epther sancti Martini aar etc. mdliij, vnder wortt signett.

Tegn. o. a. L. IV. 317. Meget skødesløst indført.

IV s.551

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 13 08:43:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top