eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.533

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 536-537
Nummer: 533


< Forrige . Indhold . Næste >

533.

28 Dec. 1551.

Magistraten havde søgt om at beholde M. Niels Palladius som Præst ved Frue Kirke, uagtet han var kaldet til Superintendent i Skaane, men Kongen lover at beskikke en anden lærd Mand i hans Sted.

Breffue tiill borgemesther oc raadt wdj Kiøpnehaffn, som her epther føllghe.

Chriistian etc. Vor gunst tiilfforn. Wiider att oss er ethers scriffuelse tillhende komen oc then offuer ladett offuerlese, oc ther aff forfarret oc thisligiste aff ethers fuldmegtige, att ose elskelige mesther Niels Palladius, sogneprest till wor Frue kircke ther wdj wor stadt Kiøpnehaffn, er wduoldtt tiill superintendent offuer Skone stiigtt, oc er ther for begierendis att han motte framdelis bliiffue sogne prest till wor Frue kircke, tha giffue wij etther tilkiende att sogne presther wdj wor kiøpstederne(!) wdj Skone oc prouisther ther samestedzs haffue wduoldtt oc kallit forskrefne mesther Niels till theris superintendent oc haffue hafftt theris fuldmegtiige hoes oss ther om oc kunde icke andet end lade hanom komme tiill samme beffalling, dog haffue til-

IV s.536

schreffuit oss elskelige docthor Peder superintendent wdj Sellandtzs stiigt, att han schall werre etther behielpeliig attj kunde bekomme en anden lerdtt oc skickeliige mand till sogneprest egenn, huilcket j kunde wiide och ether epther att rette. Beffallendis ether Gudt. Schreffuitt paa fierde julle dag anno etc. mdlij.

Tegn. o. a. L. III. 478.

IV s.537

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør apr 12 19:09:46 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top