eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.532

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 536
Nummer: 532


< Forrige . Indhold . Næste >

532.

7 Nov. 1551.

Kgl. Befaling om indtil videre at vedligeholde et Vikarie, der er stiftet for at holde Ild i en Pande i Frue Kirke.

Breff till doctor Peder Superintendent vdj Sielanndzs stigt, som epther stander, actum Odense løffuerdag nest epther alle helgenes dag 1551.

Christiann etc. Vor synnerlige gunst tilforn. Wiider att som y scriffue oss till oc giffue oss tilkiende, att Gud almegtigste haffuer kallidtt her Jens Matzen oc epthir hannum ledigtt er ett vicarier, som er stigtett till att holle en pande mett ild vdj vor Frue kiercke till fattige folck och peblinge att verme thennom ved, oc begerer att samme vicarier motte forlenis then person, som er sogneprest till Helligestus, oc han dog skulle holle then pande mett ild vdj forskrefne vor Frue kiercke, som samme etthers skriffuelse viider ther om bemelder. Thaa giffue wij etther tilkiende, att wij wille att samme vicarier skall framdelis bliffue hoes samme pande, oc bede wij etther oc begere, atj wille bestillett, att samme pande bliffuer veed magtt hollett aff samme vicariers rentte till saa lenge wij komme ther tilstede oc wij thaa wille talle mett etther ther om oc siiden en anden person mett samme vicarie att forlene, her kunde i vide etther epthir att rette. Befallendis etter Gud.

Tegn. o. a. L. III. 447. Et lignende Brev udgik til Borgmestre og Raad.

IV s.536

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør apr 12 19:03:54 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top