eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.525

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 528
Nummer: 525


< Forrige . Indhold . Næste >

525.

31 Jan. 1551.

Befaling til Magistraten at paadømme en Sag mellem Mads Lykkesen og Byfogden.

Til Borgemester og Raad i Kjøbenhavn. Actum Nyborg løffuerdagen epther conuersionis Paulj 1551.

Christian etc. Vor gunst tilforn. Wiider att wij ere komne vdj forfaring, huorledes att en ther vdj etthers by wiid naffuen Matzs Lyckeszen skulle haffue sagd nogen vnøttige oc vtilbørlige ord for then menige mand, epther som wor byfogett ther samestedz etther all leyligheden ydermere ther om vnderuise kandt. Thi bede wij etther oc wille, atj strax mett thet allerførte steffner then sag for etther vdj rette oc siiden endeligen vden all skodsmaal dømmendes forskrefne wor byefogett paa wore wegne oc forskrefne Madtzs Lyckeszen emellom, oc hues y therom for rette affsigendes worder enthen giffue fran etther beschreffuitt, som y wille antsware for Gud oc were bekjendt for oss. Her wiider altingeste att retthe etther epther oc lader thet ingelunde. Befalendes etther Gud. Schreffuitt etc. ut supra.

Tegn. o. a. L. III. 271 b.

IV s.528

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør apr 12 12:32:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top