eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.524

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 527-528
Nummer: 524


< Forrige . Indhold . Næste >

524.

1 Dec. 1550.

Befaling til at sende Lavrids Mule med flere, der have været paa Island, til Kongen for at give ham Underretning om de Klagepunkter, som Hamborgerne fremføre.

Til borgemester och raadtt wtj Kiøpnehaffuen. Datum Nyborigh mandagen nest epther sanctj Andree apostolj dag anno 1550.

Christian etc. Vor gunst tilffornn. Wiider, att wore wndersotte aff Hamborig haffue nu screffuitt oss tiill, wortt land Island

IV s.527

anrørendis, huilcke breffue wij etther nu tilskiicke, attj ther aff kunde forffare ald leyligheden, huadt thee Hamborger oss ther om tiilscriffue, Thij bede wij etther oc wille, attj strags offuerwege same sags leylighet och siiden ther wdindenn etther beraade och beslutte, huad suar ther paa skal egen tilbage giffues. Och huad i ther om beslutte, attj ther mett til oss afferdiger oss elskelige Lauritzs Mule oc en eller ij met hanom, som haffuer werett mett hanom paa Islandtt oc wed then sags leylighet oc attj forskiicke mett thenom alle breffue, beuiisning oc andett, som i wiide behoff giøris i then handell, paa thet att mandt ther aff nogsom kand bliffue beretthett, att then sagh kand komme till ende. Her wiider att rette etther epther oc lader thet ingenlunde. Beffalendis etther Gud. Datum vt supra.

Tegn. o. a. L. III. 248-49.

IV s.528

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør apr 12 11:33:43 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top