eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.516

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 524-525
Nummer: 516


< Forrige . Indhold . Næste >

516.

21 Marts 1550.

Kgl. Befaling om Opførelse af et Tøjhus.

Til Peder Gaaske.

Christiann etc. Vor gunst tilfornn. Wiidtt att som wij tilforne haffue ladett schreffuett theg til om thet Tøghuss, som thu skulle lade oss wpsetthe ther for slotthett, tha bede wij theg oc wille att thu lader then wold nederskude, som staar emellom graffuenn wed stegersett oc strandenn oc the giøre enn slett platzs, oc naar then er slet giortt att thu sidenn lader forfare om samme tøghuss ther kunne wpsetthis, oc ther som thet icke kannd thienne at same huss kand ther wpsettis, tha ere wij tilsindz att wiille haffue thett wpsett som wor stald staar, oc om same tøghuss strecker seg wiider ennd samme staald, tha skal same huss strecke seg wd emodtt hogborne førstindis wor kierre høstrues stold. Sameledis att ther som thw lader setthe same tøghuss ther som samme stold staar, att thu tha lader thet setthe wed iij fag weider rom emellom thet gamble huss som staar hoes same stald, paa thet att wij kunde haffue thes beder wdsigt emellom same gamble hus oc tøghusset. Tesligeste bede wij theg oc wille, att naar thw haffuer ladett wdsee the platze til same tøghuss att thu tha strags tilsiger mester Mortheen, att hannd giffuer seg til oss tagende mett seg enn skabelunn paa samme hus oc paa huad stedtt thet best kannd paa staa oc hand ther om altingest kand

IV s.524

beretthe oss leyglighedenn. Framdelis som theg wel fortencker om then lille roers jagtt, som wij lode theg om thilschriffue att thw skulle lade oss bygge, tha bede wij theg end nu, att thu strags lader then altingest ferdige giiøre mett aarer oc hues anden sin tilbehøring oc sidenn then lader løbe til wortt slott Nyborg oc ther att anduordhe oss elskelige Frantzs Brockennhuss, wor mand, thienner oc embitzsmannd ther samestedzs. Her wiidt att retthe theg epther oc ladt thet ingennlunde. Beffallenndis theg Gud. Schreffuet paa wortt slott Flensborg løffuerdagen post søndagen letare aar etc. 1550 wnder wortt signete.

Tegn. o. a. L. III. 141-42.

IV s.525

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: fre apr 11 08:30:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top