eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.51

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 41-42
Nummer: 51


<-Forrige . Indhold . Næste->

51.

23 Dec. 1448.

Skøde paa Vombestuen til St. Olafs Alter.

Alle men thette breff see eller høre helse wij Knwt Michelson, degan i Køpenhaffn, oc alt capitel i samested ewinnelig met Gud oc kungøre, at wij haue annamet til sanctj Olaffs altare j wor Frw kirke i Køpenhafn til ewinnelige eye aff beschedene men Olaff Platz, borger i same sted, oc Jens Tygesson i Strølille een badstuwe husz oc grund, som kalles Vombestuwen, oc een gard nest liggendes pa then wester sythe oc met huss oc grund met alle theris tilliggelse, j hwilken Michel Winnere, fordom perpetuus vicarius, jnnen bode, hwilke badstuwe gard oc grund oc huss forscrefne Michel Winnere gaff oc vnte i sit testament til forscrefne sancti Olaffs altare, nw for bygning. Vthgierd aff forscrefne testament oc ander kost oc tæring, som forscrefne Olaff Platz hauer giort oc betallet effther forscrefne Michel Winners døød, haue wi tilladet oc tillade oc tilbinde wij oss oc wore effterkomere at betale forscrefne Olaff Platz oc hans husfru Mette, som han nw hauer, hwart aar j theris daghe fire lødig marc danske peninge, som geue oc genge ære i Seland, thwo lødig marc at paschen oc ander thwo lødig mare at sancti Michelsdag betale sculendes oc effther begges theris døøth tha scule wij oc wore efftherkomere giffue oc betale theris børn, som nw leffue, som ære Cristofer, Michel oc Hans, so lenge som eth aff them leffuer, twa lødig marc peninge, som forescrefuit stander, een lødigemarc at paschen oc een om sanctj Michelsdag. Item schule forscrefne Olaff Platz, Jens Tygesson oc theris arwinge skøde, frii oc hemle, tilsta forscrefne

IV s.41

capitel pa forscrefne altaris weyne for badstuwe gard, huss oc grund, som forescrewet staar, for hwars mans giensielse eller tiltale. Schede thet oc so, at forscrefne badstuwe aff brunne, tha schule forscrefne Olaff Platz oc hans børn ombære os miste sodan forscrefne rente, som forestaar, so lenge til hon so bygd worder, at dande men kvnne kenne, at hon rente kan. Item e methen the forscrefne iiij lødige marc rente vthgiffues forscrefne Olaff Platz oc hans husfru, tha schal vicarius til forscrefne altare holde fem messer hwar vge, oc naar han oc hans husfru ære døde oc the iiij lødig marc affga, tha schal forscrefne vicarius holde fem messer hwar vge, oc naar forscrefne Olaff Platzes børn, som forscrefne sta, døø oc the ij lødige mare affga oc forscrefne badstuwe gard, huss oc grund frij kom til forscrefne altare, tha schal vicarius til forscrefne altare holde hwar dags messe. In cuius rei testimonium sigillum capituli nostri presentibus est appensum. Datum Haffnis anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octauo vigilia vigilie natiuitatis Cristi.

Indført i en Vidisse af 1481 Mandag efter St. Olaf Konges Dag.

IV s.42

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jan 29 20:11:16 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top