eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.495

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 514-515
Nummer: 495


< Forrige . Indhold . Næste >

495.

25 Juli 1541.

Skagens Borgeres Handel paa Kjøbenhavn.

Anno etc. mdxlj sancti Jacobi dag kom saadantt ett breff tiill Schaffuen. Vii Cristian etc. Helsze ether alle vore vndersotte, som bygge och boe paa Schaffuen, kierligen mett Gudt och wor naade. Wiider att epther thij her er kommen mangefoldige klagemaell for oss aff vore vndersotte, riigens jndtbygere, offuer then sware dyre tiidt, som findes her vdj riigett, tha forbiude wij ether alle och huer serdeles, attj ingen stedtz segle eller løbe vdhen riigett mett hues fisk, som y fiskendes och saltendes worde, men alleneste løbe ther mett tiill wore kiøbstedere Kiøbnehaffnn, Malmø, Landtz-

IV s.514

krone, Fyn, Smalandene eller anderstedtz her inden riigett, att selge riigens jndbyggere eller forbiutte then for anden wore, och huilcke aff ether som met nogen fisck vdtløbindes worder, tha schulle the tage thet bescreffuett aff huilcke wore vndersatte som the same fisck selgendes worde och giøre thet for wor embitzmandt paa wortt slott Aalborghuss, oss elskelige Axell Iwell, wor mandt och tiener, bewiszligt, att hand ther aff kandt forfare, huilcke som her emodt giørendes worde. Findes nogen aff ether her emodt att giøre och anderstedtz mett same fisck endt herindt vdj riigett att løbe, tha schulle the ther for straffuis som tiilbørligt er. Thij lader thet ingenlunde. Datum Malmøø anno et die vt supra. Vnder wortt signett. Ad mandatum domini regis proprium, præsentibus dominis regni consiliariis Andreas Bilde, Eskillo Bilde, Holgero Wlffstandt, Trudt Wlffstandt et Magno Gyldenstern militibus.

D. Mag. 3 R. VI. 300-01.

IV s.515

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 10 12:13:43 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top