eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.482

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 503-504
Nummer: 482


< Forrige . Indhold . Næste >

482.

31 Dec. 1536.

Brev fra en Mand, der opholder sig i Rostok, hvori forudsiges et fjendtligt Indfald.

Wenlig oc kerlig helssen met Gudt. Maaj wide, kiere Niels Christiernsen, at megh lider well, Gudt wnthne meg thet samme till ether at spørge. Myn kiere Niels gode wen, beder ieg ether gierne atj wille wel giøre oc sende meg myne tingeste, som jeg finge ether at gemme thet siiste at [wi] woore tilhobe i Køpnehaffuen, som i selffuer well wiide. Kiere Niels, ett par læder hoszer oc ett par silke hoszer, bond oc iij knappe oc ij smaa skoller oc en bielle, som ij well wede selffuer wel huadt thet waar, thet ene met thet andeth, saa beder jeg ether gierne atj antuorder thenne skiipper Per Pollesen oc beder ieg ether gierne atj wille well giøre oc schaffue meg till, huorledis thet gaar till ij Dannemarck, oc maaj friith forlade ether till at inden sancti Fyllepe et Jacope at ij faar xij oc tiuesinds m. mand ij Dannemarck igen oc siger thet fore huo som i wille, jeg will sette myn hals ther wedt, for ieg wede skiell ther till y alle maade. Kiere, betencker ether sielffuer her wdj som gode tro er till ether. Kiere Niels, befaler jeg ether m. gode netther oc ether

IV s.503

kiere husfrue oc thesligist. Schreffuit y Rostock nytt aarss afften xxxvij. Item, kiere Niels, siger thend mandt, som boer y myn huss, at jeg skall en gang bettale fore mith gods, saa hand skall faa m. diefflier fore syne wmage, handt haffuer giort meg; nu well an, hielp Gudt, thet worder en gang dag, nar thet skeer.

Nils Olufsen.

Erlig oc fornumstig mandt Niels Christiernsen, burger i Kiøpenhaffnn, erlig tilschreffuit.

Orig. paa Papir i Geh.-Ark.

IV s.504

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 9 18:33:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top