eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.48

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 38-39
Nummer: 48


<-Forrige . Indhold . Næste->

48.

7 Marts 1445.

Sokkelunds Herreds Thingsvidne i en Sag imellem Kapitlet i Kjøbenhavn og Esrom Kloster angaaende Gods i Mørkhøj og Buddinge.

Allæ mæn thette breff see eller høræ læsis, helsse wy Olaff Andersson, herresfoghet pa Zokkelundz thing, Jens Pedhersson, prest oc vicarius j wor Frwis kirke j Køpenhaffn, oc Hans Hinrichson, borger j samæstæt, ewinneligh met gudh oc kungøre, at vnner wor herres aar mcdxl quinto, thorsdagh næst æffter then syndagh j fasten, som synges oc kallis Oculj dominj næst fore mydfastæ syndagh, wor skickit pa Zockelundz thing fore oss oc mangge andræ gode mæn, som tha søchte thinget, beskedene mæn swo som æræ Ingemer Jonsson j Budingge, Jepp Nielsson, Jes Myrk i then samæ stæt, oc Jens Platz i Myrkøw, Magnus Jeppsson j Gladsaxæ, oc wore til næffnde aff een hetherlich man her Knwd Michelsson, dæghæn j Køpenhaffn, pa wor Frwis kirke weghnæ j then samæstæt, tilat bæræ withnæ j

IV s.38

then sagh, som war mellom abbeden j Eserom oc then samæ dæghæn pa forscreffne wor Frwis kirke weghne, om gotz liggendis i Myrkøw oc Budingge, som kalles fordom Lasse Wynneres gotz. Oc tha sawdhæ then forscrefne Ingemer Jonssøn, hwilken som wor gamel hoss fyræsinthiwæ aar, at fra han war otte aar gamel oc til kyndermess j thet aar, som fore screffuit standher, haffde han ey hørdh eller spwrdh, at thet samæ gotz j Budingge oc Myrkøw war yldet eller kyærdh pa kirkesteffnæ eller herresthing, oc sawdhe, at Lasse Wynnere haffde thet j manggæ aar, mere en fyrythiwæ aar, j syn hawændewæræ, oc fich thet til arff met syn hwsfrwæ aff Hans van Dulmen, oc gaff thet sydhen til then forscreffne wor Frwæ kirke, oc wor Frwæ kirke, dæghæn oc capittell hawæ thet hafft mere en thiwæ aar j theres hawændæwæræ wyldet oc wkyærdh, som forscreffuit standher. Item Jepp Nielsson sawdhe, at han haffde aldri hørt eller spwrdh annet, en thet gotz fore halfffyærdesinthiwæ aar war j Lassæ Wynneres wæræ oc ther æffter j wor Frwis kirke wæræ, wyldet oc wkyærdh, som forescreffuit ær, oc war forscrefne Jepp Nielssou hozs thrysinthiwæ aar, oc sawdhe, at fore thiwæ aar war een kanik j Køpenhaffn, som heedh her Pedher aff Kalingborg, han forswaret thet gotz om thiwæ aar pa capittæls weghnæ oc lodh then samæ Jepp Nielsson atleyæ two fyærdings jordh aff thet samæ gotz pa Budingge march. Item Jes Platz sawdhe, at honum myntes i thrysinthiwæ aar, oc aldri hørde eller spwrde, at thet gotz war yldet eller kyærdh pa herresthing, oc boor pa gotzet oc hauer giuit Lassæ Wynnere landgilde oc Per Trwwelsson, then tiid han haffde thet gotz j pant, oc hauer fore thiwæ aar thyænt her dæghæn, tha war j Køpenhaffn, pa kirkens wegnæ aff thet gotz, sydhen Lasse Wynnere gaff thet gotz til kirken. Item Magnus Jeppsson i Gladsaxæ, gamel hoss thrysinthiwæ aar oc meer, saude, at han haffde aldri hørt pa herresthing, at thet gotz war yldet eller kyærdh, før en nw æffter kyndermiss i thette aar, som fore screffuit standher. Item sawdhe oc swo Jes Myrk j Budingge. Item sawdhe allæ thissæ withnæ, at the aldrj haffde hørt eller spwrdh, at abbet Hinrik aff Eserom fordom eller Eseromskloster hauæ hafft ræt til thet gotz eller hauæ thet hafft j theres hawendewæræ. Thissæ forscreffne styckæ, ordh oc article sawdhe the pa theres siæll oc sannæ. Til hwetz thingswithne hauæ wy hengd wore incigle fore thette breff. Giffuit vnner wor herres aar mcdxl quinto, pa mydfaste syndagh i Køpenhaffn.

Udenpaa: Thette er i tyngtz widhne. Orig. paa Perg. i Konsist. Arkiv. Af de tre Segl er endnu et helt. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 44-46.

IV s.39

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jan 29 19:20:50 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top