eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.473

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 493
Nummer: 473


< Forrige . Indhold . Næste >

473.

17 Maj 1536.

Indbyggerne advares mod de Styrende i Staden.

Tiill borgemesther och raadtmendt vdj Kiøpnehaffnn. Helsen mett Gudt. Som i scriiffue, attj icke wille quitte Claus Holste fore then ethers metborger, som wij tiill ether skichtte, tha sende wij ether nw Claues Holste igien och wille beholle samme ethers borger. Som i och scriffue, att ether tyckes vnderligtt were, att her føres saa mange regementte, som skall were en store orsag tiill thenne langsom feide, tha maa i wiide, att wij haffue offuer all Danmarcks och Norges riige, vndertaget Kiøpnehaffn, en regerende koning, som er hogbornne første och stormegtige herre her Christiann, konning Fredericks søn etc., och thet hans Kon. Mat. haffuer saa mange regementte, bode till land och wandt, thet er kriigs brug, och wiide i well sielff orsagen ther tiill; men huor mange regentter i haffue vdj Kiøpnehaffn jntagett, och huorledes i dagelicken aff thennom lade ether vndertuinge och forføre, ether sielff och mange flere tiill store skade och forderffue, thet will enden well vdtuiisze. Ether her met Gudt befalendes. Scriffuit vdj Ko. Mts. feltlegere for Kiøpnehaffn ottensdagen nest epther søndag cantate aar etc. mdxxxvj.

Kon. Mats. forordnette ra[ad] her vtj legret for Kiøpnehaffn.

D. Mag. 3 R. V. 308-09.

IV s.493

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 9 09:26:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top