eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.470

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 490-591 [490-491]
Nummer: 470

Note: Side 491 er fejlagtigt angiver som side 591 i den trykte udgave.


< Forrige . Indhold . Næste >

470.

26 Marts 1536.

Opfordring til Overgivelse.

Vij Christian etc. Helsze ether borgemestere, raad oc menige borgere, køpnehagenske indbyggere, meth Gudh. Vij giue etther tiil-

IV s.490

kende, ath vij haffwe indgangeth en handel met the lypske oc andre vendiske stedher, och ere y vdj same handel indtagen och vdj alle modhe vell foruoreth, saa frampt som i samme handel inden vj vgger aname viille, som samme handell ydermere vduiser och indeholler. Och haffwe vii titth och offthe screffuith vore breffue tiil etther borgere och ten menige mand vdj Køpnehagen och haffwe dogh ingen swar fanghet paa samme breffwe, hwiilketh oss storligen forundrer, effther the christelige tiilbudh, som vij met etther tiilbødhet haffwe, oc ere end nw offuerbødige ath viille annamme etther for vore kere vndersotte och holle etther alle och huer besønderlige ved logh, skell och retth, priuileger och friihedher, och oss vtj all tiilborlighet finde ladhe, saa frampt som i etther end nu tiil oss giue ville. Och begere end nu aff etther ther paa etthers aluorlige swor, huad i ther om gøre och lade viille. Kende Gudh at oss forbarmer och ynckes offwer then store besueringh, som riigzens indbyggere nw paa henger, bodhe inden byen och vden, och end ydermere her effther tiilstander, om thenne fegde lenger vore skall. Och haffue vij nu vdj the helige treffollighetz naffn giuet oss hiid offwer tiil vort land Sielandh, och ther som i viille skiicke nogre etther ambasater tiil oss ydermere ther om met oss at handle, tha skulle same etther ambasatter, som i tiil oss skiekendes vorde, dog icke offwer xij personer, haue vor frij, felich, secker och christelig legde, at ferdes tiil oss oc saa lenge the hoss oss ere, samme handel at berame, oc siidhen frij, felige och vdj theres behold egen ind vdj Køpnehagen vbehindret aff oss oc alle andre paa vore vegne, som for vor skyld ville oc skulle gøre oc ladhe, ved vor furstelige och christelige tro och loue. Ther som i lenger forholde och etther ydermere forfføre lade, som i her tiil giord haue, etther selff saa vel som andre rigzens indbyggere tiil stor skade och forderffwe, oc ther kommer ydermere skade oc forderffwe aff, tha viille vij met thenne vor paa myndelsze vndskyld vere. Giiffuith paa vort slot Kalingborgh søndagen letare aar etc. mdxxxvj vnder vort singnet.

D. Mag. 3 R. V. 295.

IV s.491

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 9 08:09:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top