eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.469

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 490
Nummer: 469


< Forrige . Indhold . Næste >

469.

19 Marts 1536.

Opfordring til Overgivelse.

Vij Geuert Skenck, feltherre wdj Christopher van Velthens affuerrelsse, Kortt Penning, offuerste, mett andre Ko. Majtz. wor naadigste herres beffelsmend her wtj Hans Ko. Majts. legrett for Kiøpnehaffnn, helsse etther alle borgmestere, raadmend oc menige borgere, som bygge oc boo wtj Kiøpnehaffnn. Wiider att oss wtj tesse dage erre nogre merckelige breffue tiilhande komne, som etther oc then menige mand oc alle etthers børnn oc eptherkommere alszom størst magtt paa ligger, saa wilde wij tilskicke etther samme breffue oc thennem wdj ingenn maade forholde for etther, paa thett att ingen erlig mand skall wdj framptiden haffue orsage emoed oss, om samme breffue fortagtde oc nederslagne bleffue, oc ther ydermere skade och forderffue eptherkomme. Nu haffue wij well formertt, att alle the breffue, som ther saa indskickes tiill etther wtj byenn, wnderslaas oc fordylliis for etther, saa at the icke mue komme thend menige mand tiill hende, ther fore holde wij nu samme breffue hoss oss, oc ingthett forskicke thennem før en wij kunde enckede wide, om same breffue mue etther tiill hande. Oc ther som j wille skicke iij eller iiij aff etthers metborgere hid wdj legrett att annamme samme breffue, tha skulle the, som j om same breffue wdskickendes worde, haffue frij, felig, secker oc christelig leyde hiid wdj legrett att annamme samme breffue, oc siden frij, felig oc wbehindrett wdj theris beholl egenn wdj Kiøpnehaffnn, wdenn all argelisth wid wor christelige tro oc loffue. Tiill windissbyrtt haffue wij forschreffne Geuertt Skenck oc Kortt Penning paa alle befallings mendtz wegne ladet thrycke wor signett etc. Datum in castris regijs Oculj aar etc. m.d.xxx.vj.

D. Mag. 3 R. V. 294-95.

IV s.490

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 9 07:39:59 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top