eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.453

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 473
Nummer: 453


< Forrige . Indhold . Næste >

453.

6 Avg. 1532.

Kong Frederik I bemyndiger Borgmestere og Raad i Kjøbenhavn til at tage Graabrødre Kloster med Tilliggende til sig og anvende det til Helligaands Hospitals Nytte.

Wii Ffrederick mett Gudts naadhe Danmarckis, Wendis oc Gottis konning, vduold konning tiill Norghe, hertug vtj Slesuig, Holstenn, Stormaren oc Ditmerskenn, greffue wti Oldenborg oc Delmenhorst, giøre alle witterligtt, att vy aff wor sønnderlige gunst oc naade, szaa oc fattiige wonføre oc siuge menniske, szom ligge oc ære wtj hospitall oc Helliggesthuss vty Køpnehaffn, tiill hielp, trøst oc theris liiffs nyttørfft oc wpholdelsze, haffue wndt oc tilladett, oc mett thette vortt obne breff vnde oc tillade, att oss elskelige vore borgemestere oc raad vti vor stad Køpnehaffn mue oc schulle tiill thennom anname Graabrødre closter, kyrcke, kyrkegord oc alle the husze, ther paa staar, oc all forskreffne closters gordt oc haffuer, som thet nu forfundett er, oc siiden forskreffne closter oc closter gord, szom forscreffuitt staar, att haffue, nyde, bruge oc beholde tiill euig tiid for frij eyndom. Dog szaa att all then rentthe, szom ther paa kand forbyggis vtij hwsse oc gaarde, schal optagis oc all ene komme the siuge oc vonføre mennisker tiill vphollding oc trøst, oc icke brugis til nogen anden mandtz gaffn oc nytthe vti noger maadhe. Thii forbiude vy alle vore fogetter, embitzmend oc alle andre forskreffne vore vndersotthe, borgemestere oc raad her emod paa forskreffne Graabrødre closter oc clostergordt, huss oc byggening, szom forscreffuit staar, att hindre, hindre lade, mødhe, platze, eller i noger maade forfang att gøre vnder vortt hyllest oc naade. Giffuitt paa vortt slott Køpnehaffn tiisdagen nest epter sancti Petrj ad vincula dag, aar etc. mdxxxij, vnder vort signet. Dominus rex per se.

Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet med Seglet. Forhen trykt i Hofmans Fundationer X, 181 og Nye D. Mag. 1, 54. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 201-02,

IV s.473

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 8 13:14:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top