eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.447

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 466-467
Nummer: 447


< Forrige . Indhold . Næste >

447.

23 Jan. 1532.

Hr. Anders Bilde beder Hr. Henrik Gøye saa snart som muligt at komme til Kjøbenhavn for at hjælpe med at undertrykke Landsknægtenes Oprør.

Venlig och kierlig helssen til fforn senth met Gud. Kære her Henrick, sønderlig gode wen, fick ieg her Oluff Rosenkrantzes scriffuelse rett nw, ffor mercker ieg ther wdij, att han haffuer screffuet

IV s.466

etther thill, attij strax wffortøffreth skulle giiffue etther til Køffnehaffn met etthers allerstørste macht y kwne aff sted komme ffor nogher merckelig leylighed, som sig begiiffuer met the landzknecthe wdij Køffnehaffn, ther ffor bedher ieg etther kierligen och gerne kære her Henrick po wor nadigste herres wegne, attij met thet allerfførste wille wære ther met samme etthers swene, heste och harensk, the allerfleste y kwne aff sted komme, och tagendes met etther hues sølff, som y haffe oppeboret wdaff the kiircker wdj etthert lææn, oc hues som y icke haffue oppeboret, attij wille bestille atthet strax met thet allerfførste motthe ffram komme, som y fformercke wdij then wdscrifft som her Oluff sende etther, att allerstørst macht pa liggher; thet Gud fforbyde, ther komme ffor møghet mytterij y blandt the landz knecte ffor theres betalingh oc noget po komme aff fyndene y thet samme, tha wiide y well selff, oc kwnde well besynde, att wor nadigste herre oc wij alle kwne kome ther y stoer skade oc fforderff ffore. Kære her Henrick, rammer och wiidher thet beste ther y blanth, som y wiide bode wor nadigste herre och riiget macht po liggher. Her met etther Gudt beffalendes. Hues made ieg ætter kand til willie wære, thet wil ieg altiid gerne gøre. Screffuet po Szøholm tiisdagen ffor Pawlus conuersionis 1532. Anders Bilde, ridder.

Udenpaa: Erlig welbyrdig mand oc strenge riidder her Henrick Gøye, høffuitzman po Wordingborg kierlige tilscreffuet. Orig. paa Papir i Geh.-Ark. med Segl i grønt Vox.

IV s.467

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 7 18:32:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top