eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.446

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 466
Nummer: 446


< Forrige . Indhold . Næste >

446.

2 Jan. 1532.

Frederik I befaler Bønderne i Sæland at sende Proviant til Kjøbenhavn.

Wii Fredrich etc. helse eder os elskelige menige bønder och almue, som bygge och boer vdi Siælland, kierlige med Gud och wor naade. Kiere wenner, wede maa i, de os elskelige borgemester oc raadmend och menighed udi wor stadt Kiøbenhaffn haffver ladt giffve os tilkiende, att for den møgle krigsfolck, baade reysenner och landsknechte, der udi lang tiid huldit haffver och her effter maa vell ske ennu holde skulle, thii bede wii och biude eder alle och huer serdelis, i huem i helst tienne eller tilhøre, att huer 24 aff eder offver ald Siælland yde och selge wdi forneffnde Kiøbenhaffn iij pund biug, xxiiij skp. rug, som er huer mand iij skp. biug och j skp. rug, och hver forskreffne xxiiij och selger der till vj sider flesk, xij faar sider och j otting smør, och skulle de giffve eder for hver pund korn vj marck, for otting smør 11 1/2 marck och betale eder forscreffne flesk och faar kiød effter sit wærdt. Befahlendis eder Gudt. Giffvett paa vort slott Gottorp anden nyttaarsdag anno 1532. Vnder vort signet. Fridrich.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark.

IV s.466

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 7 18:28:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top