eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.44

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 35
Nummer: 44


<-Forrige . Indhold . Næste->

44.

28 Okt 1439.

Skøde til Henning von Hagen paa en Gaard i Bjørnebrogade.

Allæ mæn thettæ breff see eller høre læsis hielser jæch Inggefredh, som Per Nielssons efftherleffue ær, meth myne kære søner Jepp Pethersson och Niels Pethersson ewinneligh meth Gudh. Kungør wy alle mæn nerwerendis och komeschulendis, ath wy witherkennes oss at haffue soldh welboren man Henningh vamme Haghn, høffuesman pa Wordingborgh, een wor gardh, hwzs ocK iordh liggendis i Køpenhaffn pa Biørnebrogadhe til euinneligh eye, liggendis mellom Swen Mureres och Mattis Hennekessons boleghe och ræckær vt til gadhen fra westen och til øster och haffuer i sin bredhe vidh gadhen xl rettæ sielandsche alne, och pa then anden endhæ, som skydher vester, haffuer hwn i sin bredhe xxix sielandsche alne och i lenggen ær then same grwndh halffæmtæsyntywghe alne langh, swo som ær fra gadhen och swo lankt som hwn rækker vester, och tilbynne wy oss och wore aruinghe fornæffnde Henningh och hans aruinghe fornæffnde hwzs och iordh at fry och til at staa fore hwer manzs tiltaal och thet obne breff, meth hwilket wy haffue aff min kærre konnings nathæ konningh Erich, och kennes wy oss penninghe och fuldh werdh opathaffueboret aff fornæffnde Henningh vamme Haghn fore fornæffnde hws och iordh effther wor nya(!). Til yddermere forwaringh ladher fornæffnde mine kære søner hengghe theris incigle fore thette breff meth vilie och vitscaab meth flere godhe mænzs til vinnebwrdh, swo som ær Anders Lauresson, Arnoldi Krwse, borghemester i Køpenhaffn, Magnes Gloob aff vapen, mester Godik och Jes Nielssons, borgher i samesteth. Screffuet i Køpenhaffn die beati Symonis et Jude apostolorum anno domini m cd xxx nono.

Udenpaa: Køpæ breff pa en garth j Køpendhaffn i Biørnægathe. Orig. paa Perg. i den Arn. Magn. Diplomsamling Fasc. 2 Nr. 29 paa Univ. Bibl. De 3 første Segl ere bevarede. Det tredie har en Lyre i et Skjold.

IV s.35

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jan 28 21:05:20 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top